2006

Nó đã được trao giải thưởng mua sắm được tài trợ của Dự án Nghiên cứu Khoa học Quốc gia cho thiết bị miễn thuế.