Enzyme không phân hủy

Loại enzym

Enzyme không cần phân hủy có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực và cho các mục đích khác nhau. Dưới đây là một số loại enzyme không cần phân hủy phổ biến và các ứng dụng của chúng:

Xem thêm

Giới thiệu

Enzyme không cần phân hủy là một sản phẩm thân thiện với môi trường được thiết kế để tăng tốc quá trình phân hủy chất thải hữu cơ mà không cần sử dụng các phương pháp phân hủy truyền thống.

Xem thêm

Cách sử dụng

Enzyme không cần phân hủy được thiết kế để thân thiện với môi trường và giúp giảm lượng khí thải nhà kính bằng cách giảm thiểu nhu cầu sử dụng các phương pháp phân hủy tiêu tốn năng lượng.

Xem thêm