Công nghệ không cần phân hủy

Các lợi ích

Các chất thải hữu cơ hàng ngày bao gồm chất thải hữu cơ được sinh ra từ hộ gia đình, đô thị, cơ sở quân sự, tổ chức xã hội, khách sạn, nhà hàng, trường học và nhà tù.

Xem thêm

Tổng quan

Phân hủy chất thải hữu cơ đã được chứng minh là một phương pháp hiệu quả để chuyển đổi chất thải hữu cơ thành các sản phẩm có giá trị. Tuy nhiên, hiện nay có nhu cầu ngày càng tăng về các quy trình xử lý sáng tạo mà có thể ổn định chất thải, giảm mùi hôi, quản lý chất dinh dưỡng một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian và không gian.

Xem thêm

Cách hoạt động

Công nghệ không phân hủy (Composting-free Technology) có rất nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Nó có thể được sử dụng để xử lý chất thải hữu cơ từ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, ngành chăn nuôi và cuộc sống hàng ngày.

Xem thêm