2006

Ia telah dianugerahkan pembelian subsidi projek penyelidikan sains kebangsaan bagi peralatan yang terkecuali.