Cách sử dụng Enzyme không cần ủ

Enzyme không cần ủ là loại enzyme được sử dụng để phân hủy chất thải hữu cơ thành phân bón mà không cần sử dụng các phương pháp ủ thông thường như quay và thông gió. Điều này được thực hiện thông qua việc sử dụng các enzyme đặc biệt và dưỡng chất hữu cơ giúp kích thích quá trình phân hủy chất thải, đạt được quá trình ủ phân hiệu quả và hiệu quả hơn. Enzyme không cần ủ được thiết kế để thân thiện với môi trường và giúp giảm lượng khí thải nhà kính bằng cách giảm thiểu sự sử dụng các phương pháp ủ tiêu tốn năng lượng.

ENZYM KHÔNG CẦN PHÂN HỦY

Chỉ dẫn