Khái niệm và Tầm nhìn

Với sự tiến bộ trong khoa học và công nghệ, con người đã chinh phục không gian, phóng các vệ tinh và phát triển Internet, dẫn đến sự hội nhập của các quốc gia, doanh nghiệp và văn hóa. Tuy nhiên, dưới tác động của toàn cầu hóa, khả năng ra quyết định của chính phủ và ảnh hưởng của các doanh nghiệp và văn hóa đang được thử thách nghiêm trọng do sự minh bạch thông tin. Kinh doanh bền vững là sự theo đuổi giá trị bền vững, và các niềm tin và khái niệm truyền thống phải được tích hợp vào mô hình kinh doanh để đạt được sự bền vững.

Các doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế của một quốc gia, nhưng tài nguyên tự nhiên và môi trường thường bị khai thác quá mức, dẫn đến rủi ro sinh thái. Do đó, các tập đoàn đa quốc gia ngày càng được kêu gọi đảm nhận trách nhiệm về môi trường và xã hội. Yes-Sun Co., Ltd. đã tạo ra tầm nhìn về “Tái chế tài nguyên” và xây dựng giá trị văn hóa doanh nghiệp dựa trên “Công nghệ và Đổi mới”. Yes-Sun tích hợp kết quả nghiên cứu để phát triển các sản phẩm thương mại đáp ứng nhu cầu thị trường và thúc đẩy công nghệ mới thông qua tương tác với các bên khác, từ đó giúp nhiều người xử lý môi trường tự nhiên một cách đúng đắn và đảm bảo trách nhiệm đối với đạo đức xã hội.

Thế giới đang ở vào một điểm quyết định của sự thay đổi trong điều kiện kinh doanh do thiệt hại về sinh thái tự nhiên và ô nhiễm môi trường. Các doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội lớn hơn và phải tạo ra các quy tắc vận hành kinh doanh mới để rời xa các giá trị truyền thống. Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng dân sự phải cùng nhau tìm ra chiến lược phát triển cho sự tồn tại của con người hòa hợp với sinh thái môi trường. Công nghệ “Composting-free Technology®” của Yes-Sun có thể giúp thực hiện sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, và từ bỏ mithi về phát triển kinh tế thông qua tổn thất môi trường trong trò chơi không tổng.

Việc đạt được lợi ích bằng cách lãng phí tài nguyên tự nhiên hoặc đạt được tăng trưởng kinh tế thông qua tổn thất môi trường là không chịu trách nhiệm. Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng dân sự phải cùng nhau đóng góp cụ thể hơn cho bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm của mình là một phần của thế giới.