Công nghệ

Lợi ích

Phạm vi áp dụng của công nghệ không cần phân hủy

Công nghệ không cần phân hủy có thể xử lý các loại chất thải hữu cơ từ nhiều nguồn khác nhau. Đây bao gồm chất thải hữu cơ từ vườn, sân chơi, cắt cỏ, thừa rau củ, nhà nuôi nấm, ngành lâm nghiệp, ngành chăn nuôi, trang trại nuôi cá, ao nuôi cá, và nhiều nguồn khác.

Chất thải hữu cơ hàng ngày bao gồm chất thải hữu cơ được sinh ra từ hộ gia đình, các cơ quan chính quyền địa phương, cơ sở quân sự, tổ chức xã hội, nhà nghỉ, nhà hàng, trường học và nhà tù.

Chất thải hữu cơ công nghiệp bao gồm chất thải hữu cơ được sinh ra từ các ngành công nghiệp khác nhau như chế biến thực phẩm, nhà máy rượu, nhà máy giết mổ, chợ, bệnh viện, khách sạn, nhà máy dược phẩm, nhà máy chế biến giấy, và sản xuất bùn và da thuộc.

Phân tích thị trường

Lợi ích

Triển vọng của công nghệ không phân hủy

Triển vọng trong lĩnh vực tiếp thị

Công nghệ không phân hủy có thể xử lý các loại chất thải hữu cơ từ nhiều nguồn khác nhau. Đây bao gồm các chất thải từ vườn, sân chơi, cỏ cắt, các mảnh vụn rau củ, nhà nấm, ngành lâm nghiệp, ngành chăn nuôi, các trang trại nuôi thủy sản và cá, và nhiều nguồn khác.

Triển vọng trong lĩnh vực môi trường

Công nghệ không phân hủy nhanh chóng xử lý chất thải hữu cơ mà không gây ô nhiễm. Tất cả các loại chất thải hữu cơ có thể được xử lý thành công với các thiết bị được điều chỉnh để phù hợp với các điều kiện khác nhau. Công nghệ không phân hủy phù hợp và linh hoạt cho tất cả các loại, giai đoạn và công suất của chất thải hữu cơ.

Triển vọng trong lĩnh vực công nghiệp

Các nhà máy và khu công nghiệp khác nhau tạo ra các loại chất thải khác nhau. Những chất thải này có thể được tích hợp và xử lý dễ dàng bằng công nghệ và thiết bị không phân hủy của chúng tôi, được thiết kế để xử lý các loại chất thải khác nhau. Điều này sẽ giảm thiểu nhân công tốn kém và tiết kiệm thời gian.