Liên hệ với chúng tôi

“Cách mạng hóa quản lý chất thải với Công nghệ Không phân hủy để tạo ra một tương lai xanh hơn!”

Nghiên cứu và phát triển/Sản xuất viên

Công ty Môi trường Yes-Sun
Tầng 8, Số 7, Ngõ 155, Phường 3, Đường Beishen, Quận Shenkeng, Thành phố New Taipei, Đài Loan 222
Điện thoại: 886 2-26646861‧Fax: 886 2-26622769
E-mail: yessun@ms51.hinet.net

Kinh doanh Quốc tế

Công ty Yes-Sun Holdings Limited
Tầng 8, số 7, ngõ 155, phường 3, đường Beishen, Quận Shenkeng, Thành phố New Taipei 222, Đài Loan
E-mail: yessun.hk@gmail.com

Văn phòng tại Đài Loan / Nhà phân phối tại Đài Loan

WINE-FONT INTERNATIONAL CORP.
8F., Số 7, Ngõ 155, Phường 3, Đường Beishen, Quận Shenkeng, Thành phố New Taipei 222, Đài Loan

TEL: +886 2-26622886
FAX: +886 2-26622769
E-mail: wine.font@msa.hinet.net