Về chúng tôi

Sứ mệnh và Tầm nhìn

Với sự tiến bộ trong khoa học và công nghệ, con người đã chinh phục không gian, phóng tàu vũ trụ và phát triển Internet, dẫn đến sự hội nhập của các quốc gia, doanh nghiệp và văn hóa.

Xem thêm

Thông tin về Công ty.

“Liên tục đổi mới và đồng hành cùng người khác” là triết lý quản lý giúp chúng tôi củng cố vị trí của mình trên thị trường và mang lại hy vọng mới.

Xem thêm

Thành tựu

Để đáp ứng xu hướng kết nối Internet, chúng tôi đã phát triển hỗ trợ cho các máy làm phân bón tự làm và dữ liệu đám mây thông minh. Bạn có thể theo dõi trạng thái thiết bị và xem bản ghi hoạt động thông qua ứng dụng di động ở một vị trí từ xa.

Xem thêm