Công nghệ hoạt động như sau

Ứng dụng của Công nghệ không phân hủy

Công nghệ không phân hủy có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Nó có thể được sử dụng để xử lý chất thải hữu cơ từ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, ngành chăn nuôi và cuộc sống hàng ngày. Công nghệ này cũng có thể được áp dụng trong việc xử lý chất thải hữu cơ từ các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, nhà máy rượu, nhà máy giết mổ, bệnh viện và khách sạn, và nhiều ngành khác.

Sản phẩm cuối cùng của Công nghệ không phân hủy là chất cải thiện đất hoặc phân bón hữu cơ chất lượng cao, có thể được sử dụng để cải thiện sức khỏe đất và tăng năng suất cây trồng. Nó cũng có thể được sử dụng làm chất bổ sung cho thức ăn gia súc để tăng dinh dưỡng và bổ sung thức ăn. Công nghệ không phân hủy giảm nhu cầu sử dụng phân bón hóa học và giảm tổng chi phí sản xuất.

QUY TRÌNH XỬ LÝ CỦA CÔNG NGHỆ KHÔNG PHÂN HỦY

Công nghệ không phân hủy cách mạng hóa các khái niệm truyền thống bằng cách áp dụng nguyên lý trao đổi chất của quá trình tiêu hóa của con người và kết hợp với lý thuyết về hệ tiêu hóa và tiết niệu. Thông qua việc sử dụng thiết bị không phân hủy và enzyme không phân hủy, chất thải hữu cơ được chuyển đổi thành phân bón hữu cơ có thể sử dụng ngay lập tức.

TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ KHÔNG PHÂN HỦY

Tích hợp công nghệ không phân hủy đề cập đến việc sử dụng các thành phần và quy trình khác nhau để chuyển đổi chất thải hữu cơ thành phân bón hữu cơ mà không cần sử dụng các phương pháp phân hủy truyền thống. Công nghệ này tích hợp các công nghệ vi sinh, sinh hóa, hữu cơ và đất đai để tạo ra một quy trình nhanh chóng, ổn định và an toàn. Các thành phần được sử dụng trong công nghệ này bao gồm thiết bị chuyên dụng và enzyme không phân hủy, hoạt động cùng nhau để chuyển đổi chất thải hữu cơ thành phân bón đất và phân bón chất lượng cao. Sự tích hợp của những thành phần này dẫn đến việc giảm thời gian xử lý, yêu cầu không gian và tiêu thụ năng lượng, đồng thời giảm thiểu các phương pháp xử lý chất thải gây rắc rối như bãi rác và đốt cháy.