Tin tức

Tiên phong trong Quản lý chất thải bền vững

Sự phát triển bền vững của môi trường yêu cầu giảm thiểu chất thải và tạo ra một chu trình đạo đức của tài nguyên để đảm bảo sự sống và hy vọng vô tận cho nhân loại. Ở Đài Loan, ước tính rằng hàng năm có đến 30 triệu tấn chất thải hữu cơ được tạo ra từ nông nghiệp, doanh nghiệp và hộ gia đình.

Phân bón từ phân động vật: Một giải pháp tự nhiên cho môi trường

Quá trình phân hủy phân động vật, hay còn gọi là quá trình chế biến phân động vật, là quá trình sử dụng phân động vật làm nguyên liệu để tạo ra phân compost. Với sự thúc đẩy của nông nghiệp sinh thái và nhu cầu ngày càng tăng về phân bón sinh học hữu cơ, các nhà nông đã hiểu rõ và công nhận được những lợi ích của việc sử dụng phân bón này. Điều này đã làm tăng nhu cầu về phân bón sinh học hữu cơ, đồng thời thúc đẩy các nhà nông bắt đầu chế biến phân động vật. Các loại phân động vật chủ yếu được sử dụng để chế biến là phân gà, phân lợn và phân bò.

Các chiến lược chính để thúc đẩy phát triển bền vững:

.Trước khủng hoảng sống phát sinh từ biến đổi khí hậu và cuộc tranh luận về bảo vệ môi trường, mọi người đang đặt câu hỏi về trách nhiệm mà một doanh nghiệp nên đảm nhận đối với xã hội và môi trường. Những ô nhiễm phụ phát sinh từ việc xử lý chất thải hữu cơ ở các quốc gia khác nhau không chỉ gây hại cho môi trường lần thứ hai mà các chất ô nhiễm cũng không thể chịu đựng được cho cơ thể con người.

Khám phá bí mật để có quy trình nhanh chóng và hiệu quả hơn

Quá trình phân hủy hữu cơ là một quy trình tự nhiên. Có thể nói rằng đây là quá trình tái chế quan trọng nhất trong hệ sinh thái. Mọi sinh vật sống trên hành tinh cuối cùng đều chết và phân hủy thành đất để giúp đời sống cây mới (và sau đó, mọi sinh vật khác) phát triển.

Một giải pháp đột phá để thúc đẩy nông nghiệp thân thiện với môi trường

Ở mức cơ bản nhất, những gì có thể phân hủy là bất cứ thứ gì được làm từ vật liệu hữu cơ, nhưng không phải tất cả các vật liệu hữu cơ đều an toàn cho việc phân hủy tại nhà. Các nguyên liệu hữu cơ đi vào quá trình phân hủy đến từ chất thải hữu cơ. Những vật liệu hữu cơ xanh này có thể đến từ vườn của bạn, nhà bếp và thậm chí cả ngôi nhà của bạn. Bạn càng giữ được nhiều chất thải này khỏi thùng rác, bạn càng giữ được nhiều chất thải khỏi các bãi chôn lấp.

Tận dụng sức mạnh của sâu để tái chế chất thải hữu cơ

Loại phân hủy này là sự kết hợp giữa quá trình tiêu hóa bởi sâu và quá trình phân hủy diễn ra sau khi chất liệu thoát ra khỏi sâu. Phân của sâu nằm yên trong một thời gian để vi khuẩn và các vi sinh vật khác tiếp tục quá trình phân hủy. Kết quả là một chất có màu đen giống humus, ít nhất là trông giống vật liệu được tạo ra từ việc phân hủy trong bình compost.

Một giải pháp hiệu quả cho việc trồng cây thân thiện với môi trường

Phương pháp phân hủy thông thường khác nhau tùy thuộc vào chất thải từ vật liệu hữu cơ để lật và xếp chồng trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 tháng, ngoài ra còn tốn thời gian, gây mùi hôi, gây ô nhiễm nước thải, chiếm diện tích và các vấn đề khác. Do đó, để cải thiện nhược điểm của phương pháp phân hủy thông thường, cần sử dụng Máy Phân Hủy Hữu Cơ.