Konsep dan Visi

Dengan kemajuan dalam sains dan teknologi, manusia telah menakluki angkasa, melancarkan satelit, dan mengembangkan Internet, mengakibatkan integrasi antara negara, perusahaan, dan budaya. Namun, di bawah impak globalisasi, keupayaan membuat keputusan oleh kerajaan dan pengaruh perusahaan dan budaya diuji secara serius akibat transparansi maklumat. Perniagaan mampan adalah pengejaran nilai yang berkekalan, dan kepercayaan dan konsep tradisional harus diintegrasikan ke dalam model perniagaan untuk mencapai kelestarian.

Perusahaan adalah nyawa nadi pembangunan ekonomi negara, tetapi sumber-sumber semula jadi dan alam sekitar sering dieksploitasi secara berlebihan, menyebabkan risiko ekologi. Oleh itu, syarikat multinasional semakin diharapkan untuk memikul tanggungjawab alam sekitar dan sosial. Yes-Sun Co., Ltd. telah mencipta visi “Pengitaran Sumber” dan menjadikan budaya korporat berlandaskan “Teknologi & Inovasi”. Yes-Sun mengintegrasikan hasil penyelidikan untuk mengembangkan produk komersial yang memenuhi keperluan pasaran dan mempromosikan teknologi baru melalui interaksi dengan pihak lain, memungkinkan lebih ramai orang untuk memperlakukan alam sekitar dengan betul dan memelihara tanggungjawab mereka terhadap moral sosial.

Dunia sedang menghadapi titik perubahan dalam keadaan perniagaan disebabkan oleh kerosakan ekologi semula jadi dan pencemaran alam sekitar. Perusahaan-perusahaan mempunyai tanggungjawab sosial yang lebih besar dan harus mencipta peraturan operasi perniagaan baru untuk berjauhan daripada nilai-nilai tradisional. Kerajaan, perusahaan, dan masyarakat awam harus bekerjasama untuk mencari strategi pembangunan untuk kewujudan manusia yang selaras dengan ekologi alam sekitar. “Teknologi Tanpa Pemulpaan®” Yes-Sun dapat membantu menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan alam sekitar, serta menolak mitos pembangunan ekonomi dengan pembatasan diri dalam permainan sifar-sum.

Adalah tidak bertanggungjawab untuk memperoleh kepentingan dengan membuang sumber-sumber semula jadi atau mencapai pertumbuhan ekonomi melalui kerosakan alam sekitar. Kerajaan, perusahaan, dan masyarakat awam harus bekerjasama untuk memberikan sumbangan yang lebih konkrit kepada perlindungan alam sekitar dan memenuhi tanggungjawab mereka sebagai sebahagian daripada dunia.