Tham gia các triển lãm quốc tế trong năm 2009.

Tham gia Hội chợ Công nghiệp Quốc tế Trung Quốc 2009 tại Thượng Hải và Triển lãm Môi trường Abu Dhabi tại Dubai.