Tham gia các triển lãm quốc tế vào năm 2008.

Triển lãm môi trường IFAT 2008 tại Munich, Đức.
Triển lãm Waste Expo 2008 tại Chicago, Mỹ.
Triển lãm Nguồn tài nguyên nước và Bảo vệ môi trường quốc tế tại Đài Bắc, Đài Loan.
Triển lãm Ngoại thương và Thương mại nước ngoài Urumqi lần thứ 17 của Trung Quốc.
Triển lãm Môi trường Eco Expo Asia tại Hồng Kông.