2019-12

Thiết bị thương mại của chúng tôi đã được chứng nhận bởi SGS EU với chứng chỉ CE cho thiết bị cơ khí và có thể xếp chồng lên nhau để tiện lưu trữ.