2017-06

Đáp ứng xu hướng kết nối internet, chúng tôi đã phát triển hỗ trợ cho máy phân bón tự làm và tính năng dữ liệu đám mây. Với ứng dụng di động của chúng tôi, bạn có thể từ xa giám sát tình trạng thiết bị và xem các bản ghi hoạt động.