2016-12

Thiết bị thương mại không cần compost, máy phân bón tự làm và quá trình xử lý không cần compost đã vượt qua chứng nhận dấu chân carbon của BSI, chứng minh rằng quá trình xử lý không cần compost có thể giảm lượng khí thải carbon lên đến hơn 95% so với quá trình compost truyền thống và lên men nhanh.