2010

Bộ trưởng Nông nghiệp Malaysia và Giám đốc Văn phòng Malaysia tại Đài Loan đã thăm Quầy trưng bày Trưng bày Công nghệ Xử lý không compost.