2001-03

Công ty Yessun đã ký kế hoạch hợp tác giáo dục kéo dài ba năm với Đại học Trung Hsing để tiếp tục phát triển các công nghệ xử lý đa dạng như công nghệ xử lý không cần phân hủy và công nghệ chế phẩm không cần phân hủy, cũng như tiến hành các thí nghiệm xác minh và phân tích. Vào năm 2002, hệ thống xử lý không cần phân hủy chất thải hữu cơ đã chính thức được ra mắt và vào năm 2003, đề xuất đăng ký bằng sáng chế trên toàn thế giới.