Bagaimana Ia Berfungsi

Aplikasi Teknologi Bebas-Kompos


Teknologi Bebas-Kompos mempunyai pelbagai aplikasi dalam pelbagai bidang. Ia boleh digunakan untuk mengolah sisa organik dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, industri ternakan, dan kehidupan seharian. Teknologi ini juga boleh digunakan dalam pengolahan sisa organik industri seperti industri pemprosesan makanan, kilang wain, rumah sembelihan, hospital, dan hotel, di antara lain.

Produk akhir dari Teknologi Bebas-Kompos adalah pembaik tanah berkualiti tinggi atau baja organik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesihatan tanah dan meningkatkan hasil tanaman. Ia juga boleh digunakan sebagai bahan tambahan makanan haiwan untuk meningkatkan nutrisi dan menambah makanan. Teknologi Bebas-Kompos mengurangkan keperluan baja kimia dan mengurangkan kos keseluruhan produksi.

Aliran Pengolahan Teknologi Bebas-Kompos

Teknologi Bebas-Kompos merevolusikan konsep tradisional dengan menerapkan prinsip metabolisme pencernaan manusia dan mengintegrasikan teori sistem pencernaan dan sistem kemih. Melalui penggunaan peralatan dan enzim Bebas-Kompos, sisa organik diubah menjadi baja organik yang dapat digunakan secara langsung.

INTEGRASI TEKNOLOGI BEBAS-KOMPOS

Pengintegrasian Teknologi Bebas-Kompos merujuk kepada penggunaan komponen dan proses yang berbeza untuk mengubah sisa organik menjadi baja organik tanpa menggunakan kaedah kompos tradisional. Teknologi ini menggabungkan teknologi mikrobial, biokimia, organik, dan tanah untuk mencipta proses yang cepat, stabil, dan selamat. Komponen yang digunakan dalam teknologi ini termasuk peralatan khusus dan enzim Bebas-Kompos, yang bekerja bersama-sama untuk mengubah sisa organik menjadi pembaik tanah berkualiti tinggi dan baja organik. Integrasi komponen ini menyebabkan waktu pemprosesan, keperluan ruang, dan penggunaan tenaga yang lebih rendah, sambil juga mengurangkan kaedah pengolahan sisa yang problematic seperti pelupusan di tapak pelupusan dan pembakaran.