2011

Tiến sĩ Yang Qiuzhong xuất hiện trong chương trình truyền hình công cộng “Bạn đã giảm lượng carbon hôm nay chưa?”