Với sự tiến bộ khoa học và công nghệ ở phần cuối của thế kỷ 20, con người chinh phục không gian, phóng các vệ tinh để thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của thông tin và Internet, nhắc nhở các hội nhập giữa các quốc gia khác nhau & khu vực cũng như tích hợp giữa các doanh nghiệp và văn hóa. Không còn khoảng cách giữa các quốc gia và không có rào cản giữa các doanh nghiệp và các nền văn hóa. Dưới tác động của xu thế toàn cầu hóa, khả năng ra quyết định của chính phủ và các quốc gia và những ảnh hưởng của các doanh nghiệp và nền văn hóa đứng nghiêm trọng thử nghiệm bất kỳ lúc nào do tính minh bạch thông tin. Chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng một nhà lãnh đạo có thể được spurned đi bởi những người do mất của Đức tin tốt, và một doanh nghiệp nổi tiếng có thể được chỉ trích của dư luận do vi phạm đạo đức kinh doanh, do đó phát sinh bước xuống hoặc sụp đổ trong một đêm. Để tìm hiểu những whys và wherefores các, chúng ta có thể thấy rằng không có gì nhiều hơn thiếu của khái niệm đạo Đức và trung thành của các nhà lãnh đạo và những người chịu trách nhiệm. Cái gọi là kinh doanh bền vững là để theo đuổi giá trị lâu dài và chỉ bằng cách đưa các tín ngưỡng truyền thống và các khái niệm vào mô hình kinh doanh của doanh nghiệp có thể doanh nghiệp duy trì các điều kiện cơ bản của một doanh nghiệp bền vững.

Các doanh nghiệp phải cuộc sống phát triển kinh tế của một quốc gia; Tuy nhiên, trong khi theo đuổi sự phát triển, môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên có thường quá kiệt sức, và do đó dẫn đến những rủi ro của các cân bằng sinh thái trên trái đất. Vì vậy, các kháng cáo cho các tập đoàn đa quốc gia đến vai trách nhiệm môi trường đạo Đức và xã hội tăng từng ngày trên toàn thế giới. Theo kết quả này, Yes-Sun Co., Ltd., lúc bắt đầu kinh doanh tạo tầm nhìn “Nguồn tài nguyên tái chế” và thực hiện các giá trị văn hóa doanh nghiệp là căn cứ theo “Công nghệ & đổi mới”. Một mặt, Yes-mặt trời, bằng cách tạo ra một “môi trường ô nhiễm miễn phí” như là điểm pivot của thực hiện, tích hợp các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc lĩnh vực khác nhau để phát triển các sản phẩm thương mại đáp ứng nhu cầu thị trường, và do đó cố gắng rời khỏi xã hội, các giá trị và các tài sản của một số ý nghĩa lịch sử đời đời; mặt khác, có-Sun dựa vào “Công nghệ” để đạt được một mô hình văn hóa “Đổi mới”, khuyến khích các công nghệ mới để chia sẻ với chính phủ và cộng đồng dân sự thông qua sự tương tác với các bên khác và do đó cho phép người khác để kho tàng tài nguyên thiên nhiên quý giá và hạn chế và xử lý môi trường tự nhiên đúng cách để bảo vệ công dân trách nhiệm đạo Đức xã hội.

Với sinh thái tự nhiên bị hư hỏng và suy thoái của môi trường ô nhiễm, thế giới là bước ngoặt thay đổi điều kiện kinh doanh; trong suy nghĩ cũ, những thiệt hại môi trường và chất thải của các nguồn tài nguyên không được tính vào chi phí của hệ thống kinh tế và GDP xanh được bỏ qua. Luẩn quẩn cạnh tranh của thị trường dẫn đến lạm dụng tài nguyên và môi trường ô nhiễm, và nghiêm trọng lại các hệ sinh thái tự nhiên. Do đó, các doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội cao hơn và không còn để đưa xuống các giá trị nguyên thủy tài nguyên thủ công, trái lại họ phải khởi hành từ các giá trị truyền thống và tạo các quy tắc hoạt động kinh doanh mới. Như xã hội học Kappa William đã đặt nó, “trong bất kỳ quyết định làm cho quá trình, nếu dựa trên đầu tư cho việc kiếm tiền, nó sẽ chỉ giảm thiểu chi phí với những thiệt hại đã chuyển cho các bên thứ ba, bao la xã hội hoặc môi trường”. Vì vậy, các cộng đồng chính phủ, các doanh nghiệp và dân sự sẽ làm việc cùng nhau để tìm một chiến lược phát triển mà con người có thể tồn tại trong hòa hợp với môi trường sinh thái. Ví dụ, cuốn sách “Màu xanh lá cây nghĩa tư bản” mà tạo ra các mô hình kinh tế mới chứng minh rằng “gia tăng năng suất tài nguyên sẽ không chỉ đáng kể làm giảm các thiệt hại gây ra bởi các doanh nghiệp với môi trường, nhưng cũng có thể trồng các cảm giác mới của sứ mệnh và sự công nhận của môi trường và các doanh nghiệp trong số các nhân viên“, đó là nguyên tắc kinh doanh để phát triển bền vững và chỉ cách ra khỏi các doanh nghiệp.

Chúng tôi chân thành hy vọng rằng “Composting-Việt Technology®” phát minh của mặt trời có Co., Ltd., có thể giải quyết xung đột gặp phải bởi chính phủ và các doanh nghiệp trên toàn thế giới trong tấn công một sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường và theo đó discarding truyền thuyết phát triển kinh tế của tự giới hạn trong zero sum game. Nó là hoàn toàn vô trách nhiệm để có được lợi ích của lãng phí tài nguyên thiên nhiên; tương tự như vậy, tăng trưởng kinh tế đạt được thông qua thiệt hại môi trường không phải là vì lợi ích tổng thể kinh tế-xã, cũng sẽ được coi là sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Các cộng đồng chính phủ, các doanh nghiệp và dân sự sẽ chặt chẽ với nhau làm việc để các đóng góp cụ thể hơn về bảo vệ môi trường. Chỉ bằng cách chứng minh rằng là một hành vi được chứng minh có thể một trong đúng hoàn thành trách nhiệm của mình như là một phần của thế giới.