ความเข้าใจจากความไม่รู้วิธีการ บำบัดขยะอินทรีย์มายาวนาน

ขยะอินทรีย์จากครัวเรือนมักจะผสมกับขยะที่จะต้องเผาหรือฝังกลบ ในขณะที่ขยะอินทรีย์จากอุตสาหกรรมและการเกษตรมักจะนำไปทิ้งหรือเผากลางแจ้งซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมของเรา

องค์ประกอบของขยะมูลฝอย

ขยะรีไซเคิล(พลาสติก โลหะ แก้ว กระดาษ) 59%
ขยะอินทรีย์(ครัวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ปศุสัตว์) 23%
ขยะสุขาภิบาล 10%
อื่นๆ 8%

มูลไก่

มูลสุกร

มูลวัว

การบำบัดแบบดั้งเดิมจะทำให้เกิด มลพิษมากกว่าที่จะแก้ไขปัญหา

กระบวนการปุ๋ยหมักแบบดั้งเดิมหรือการหมักอย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่เสียเวลาเท่านั้นแต่ยังนำมาซึ่งมลพิษทางอากาศและน้ำ กลิ่นเน่าเหม็น และปัญหาเรื่องเชื้อโรคอีกด้วย เราควรหาวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางน้ำ

เชื้อโรค

กลิ่นเหม็น

เทคโนโลยีที่ปราศจากการหมัก สามารถแก้ไขปัญหาการบำบัดขยะอินทรีย์ได้ทุกชนิดโดยนำเทคโนโลยีต่างๆ

มารวมกันเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของการรีไซเคิลขยะเป็นทรัพยากร

เทคโนโลยีที่ปราศจากการหมักใช้หลักการปฏิกิริยาเอนไซม์นวัติกรรมใหม่ที่จะเอาชนะขีดจำกัดของกลไกลการสลายตัวของจุลินทรีย์ของการบำบัดแบบดั้งเดิม ซึ่งจะสามารถรักษาสารอินทรีย์ไว้โดยไม่สร้างมลพิษ เทคโนโลยีที่ปราศจากการหมักมีการจดลิขสิทธิ์ในมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

[hover id=’3164′]
[hover id=’3165′]

การบำบัดด้วย CFT

 • C

  70%

 • อื่นๆ (H, O, S ฯลฯ)

  15%

 • N

  6%

 • P

  6%

 • K

  3%

การบำบัดแบบดั้งเดิม

 • C

  30%

 • ปล่อย CO2

  20%

 • ปล่อย NO

  6%

 • ปล่อย HS

  6%

 • อื่นๆ (H, O, S ฯลฯ)

  15%

 • N

  1%

 • P

  1%

 • K

  1%

จากความต้องการและจุดประสงค์ต่างๆ ของลูกค้า Yes-sun ได้พัฒนาอุปกรณ์ประเภทต่างๆ

และปริมาณการบำบัดที่สามารถตอบสนองความต้องการของชาวไร่หนึ่งคนไปจนถึงหน่วยงานของรัฐได้

สูตรที่ปราศจากการหมักไม่เพียงแต่มีเอนไซม์ที่มีปฏิกิริยา สูงแต่ยังมีสารอาหารอินทรีย์ที่ให้สารอาหารที่ขาดแขลนในขยะเดิม

สารอาหารที่สำคัญของปุ๋ย
N
Nitrogen

P
Phosphorous

K
Potassium

โซลูชั่นทั้งหมดของการบำบัดขยะอินทรีย์

การใช้เทคโนโลยีที่ปราศจากการหมักสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท: อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และครัวเรือน ในขณะที่อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมมีส่วนแบ่งประมาณ 90% ของปริมาณทั้งหมด

40%

อุตสาหกรรม

โรงงาน โรงกลั่นเหล้าองุ่น โรงฆ่า

สัตว์ ร้านอาหาร โรงแรม ตลาด ฯลฯ

10%

ครัวเรือน

ขยะในครัว ตะกอน

จากสิ่งมีชีวิต

50%

เกษตรกรรม

ฟาร์ม เรือนกระจก ฟาร์มปศุ

สัตว์ ป่าไม้ ฯลฯ

Tel+886-2-26646861 / Fax +886-2-26622769 / E-mailyessun@ms51.hinet.net © All Rights Reserved.

Tel+886-2-26646861 / Fax +886-2-26622769 / E-mailyessun@ms51.hinet.net © All Rights Reserved.