Komited kepada Tanggungjawab: Memeluk Nilai-Nilai Syarikat Sosial

Sementara dunia bergelut dengan isu pemanasan global dan perlindungan alam sekitar, orang semakin mempertanyakan tanggungjawab yang perniagaan miliki terhadap masyarakat dan alam sekitar. Bergantung sepenuhnya kepada peruntukan belanjawan kerajaan atau sumbangan usahawan untuk perlindungan alam sekitar mungkin tidak memenuhi harapan awam. Yes-Sun memeluk prinsip “memberi kembali kepada masyarakat apa yang diperoleh darinya.” Selain memaksimumkan keuntungan untuk pemegang saham, Yes-Sun bertujuan menjadi perniagaan bertanggungjawab dan anggota “Syarikat Sosial,” memberikan sumbangan kepada kebaikan umum dan perlindungan alam sekitar.

Pencemaran sekunder daripada pemprosesan sisa organik di pelbagai negara tidak hanya merosakkan alam sekitar, tetapi juga membawa risiko besar terhadap kesihatan manusia. Ini menyebabkan pembaziran sumber-sumber masyarakat yang berharga secara berterusan. Keutamaan penyelidikan dan pembangunan syarikat kami adalah untuk membuka nilai pemulihan sisa organik secara berkesan, mengubahnya menjadi sumber yang bernilai dan mengubah “sampah menjadi emas.”

Melibatkan Cendekiawan dan Pakar: Berkolaborasi untuk Penyelesaian Inovatif

Untuk mengatasi cabaran ini, syarikat kami telah mengumpulkan pasukan penyelidikan dan pembangunan (R&D) yang kukuh yang terdiri daripada cendekiawan dan pakar dalam bidang biokimia, sains tanah, botani, kejuruteraan alam sekitar, perubatan, dan sains haiwan, antara bidang lain. Di bawah bimbingan Dr. Chiu-Chung Yang dan Dr. Ying-Chieh Tsai, pasukan ini telah meluangkan banyak tahun untuk menyelidik dan membangunkan teknologi pemprosesan sisa organik. Dengan menggabungkan pembangunan peralatan keras dengan kepakaran CEO Lee dalam industri instrumen perubatan dan peranti, mereka telah berjaya mengesahkan keberkesanan praktikal teknologi “Tanpa Pemulpaan” dan “peralatan bebas pemulpaan” melalui banyak percubaan dan kesilapan. Akibatnya, teknologi Tanpa Pemulpaan kami semakin mendapat pengiktirafan antarabangsa.

Siapa Kami? Kisah Yes-Sun

Taiwan adalah sebuah pulau yang menakjubkan, kaya dengan gunung, sungai, dan anak sungai yang memperkayakan landskap semula jadi. Di masa lalu, pembangunan komersial telah membawa kepada keajaiban ekonomi yang menarik perhatian global. Ketika Taiwan bertransformasi dari sebuah negara yang miskin dan bergantung kepada bantuan menjadi sebuah negara yang makmur dan maju, pencemaran alam sekitar menjadi isu yang semakin meningkat. Pembangunan teknologi “Tanpa Pemulpaan” menunjukkan komitmen kami terhadap perlindungan alam sekitar. Proses dan pengalaman yang kami peroleh menjadi contoh unik bagi negara-negara membangun untuk belajar dan merujuk.

Konsep & Visi Kami

“Inovasi berterusan dan sentiasa berada di barisan hadapan” adalah konsep pengurusan yang membolehkan kami mengukuhkan kedudukan kami di pasaran dan membawa harapan baru. Dengan jangkaan diri untuk menjadi nombor 1 di dunia, memimpin dalam teknologi dan produk, kami bukan hanya pembangun bio-teknologi tetapi juga pemimpin dalam mengukuhkan perlindungan alam sekitar melalui bio-teknologi.

Kami berharap bahawa “Teknologi Tanpa Pemulpaan” adalah penyelesaian yang berkesan untuk penggunaan semula sisa organik dan bahkan membantu mengurangkan pemanasan global dan meningkatkan alam sekitar kita. Kami di Yes-Sun sentiasa menganggap diri kami sebagai ahli kampung global. Semangat dan sikap aktif kami terhadap perlindungan alam sekitar telah kekal tidak berubah. Meminimumkan pencemaran alam sekitar adalah matlamat yang kami usahakan. Kami berharap dapat bekerjasama dengan warga dunia dan berkongsi dengan mereka keberkesanan “Teknologi Tanpa Pemulpaan” yang inovatif, mewujudkan visi perlindungan alam sekitar tanpa sempadan.