2004

Telah menerima geran penyelidikan dan pembangunan dari Pusat Pembangunan Teknologi Perlindungan Alam Sekitar Agensi Perlindungan Alam Sekitar Eksekutif Yuan.