Mengambil bahagian dalam pameran antarabangsa pada tahun 2006:

Pameran Pencapaian Teknologi Tinggi Antarabangsa Shenzhen di China
Pameran Perlindungan Alam Sekitar Eco Expo Asia di Hong Kong
Pameran Perlindungan Alam Sekitar Antarabangsa Shanghai di China
Pameran Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri Xinjiang Urumqi di China