Yes-Sun
Yes-Sun
Các đặc tính của phân bón hữu cơ CFT

Cao Carbon nội dung trong phân bón hữu cơ phân compost-miễn phí,Tỷ lệ C/N vẫn không thay đổi sau khi điều trị,Carbon Footprint Composting-miễn phí phân bón hữu cơ là thấp hơn so với những người khác,Carbon tín dụng tạo bởi Composting-miễn phí công nghệ có thể thương mại thị trường。

Tìm hiểu thêm


Composting-miễn phí điều trị

Báo cáo phân tích về Sản phẩm CFT cuối cùng,Biểu đồ so sánh các phương pháp xử lý。

Biểu đồ so sánh các phương pháp xử lý
Báo cáo phân tích về Sản phẩm CFT cuối cùng

Yes-Sun

Yes-Sun
Chi phí thiết bị phân compost

Máy phân bón DIY,Loại hình kinh doanh thiết bị,Thiết bị giá rẻ。

Tìm hiểu thêm