Yes-Sun
Yes-Sun
Hồ sơ công ty

Mặt trời có môi trường công nghệ sinh học, công ty TNHH được thành lập vào năm 1998. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong thiết bị và dụng cụ y tế, ông Shing-Hong Lee, CEO của Yes-Sun, sâu tin môi trường ngày càng xấu đi có thể được sửa chữa một cách y tế. Ông nghĩ rằng doanh nghiệp phải đồng thời quản lý bảo vệ môi trường và thông tin phản hồi cho xã hội trong khi theo đuổi lợi nhuận doanh nghiệp。

Tìm hiểu thêm


Khái niệm và Tầm nhìn

Dưới tác động của xu thế toàn cầu hóa, khả năng ra quyết định của chính phủ và các quốc gia và những ảnh hưởng của các doanh nghiệp và nền văn hóa đứng nghiêm trọng thử nghiệm bất kỳ lúc nào do tính minh bạch thông tin。

Tìm hiểu thêm

Yes-Sun

Yes-Sun
Hiểu biết và Châm ngôn

Khi chính phủ và các doanh nghiệp trên toàn thế giới đang dùng các biện pháp để cải thiện các vấn đề của sự nóng lên toàn cầu, người dân bỏ qua sự phát thải khí nhà kính là một tài sản công cộng tiêu cực。

Tìm hiểu thêm