Kimyasal ürünlere güvenmeye hala devam edecek miyiz?

  • Ürünleri besleyerek verimini arttırmak ve hızlandırmak için kimyasal gübrelerin büyük oranda kullanılması vasıtasıyla.
  • Yiyeceklerin tadını iyileştirmek ve rezervini artırmak için kimyasal katkı maddelerinin büyük oranda kullanılması vasıtasıyla.
  • Çevre kirliliğinden başlayarak içme suyunu tasfiye etmek için kimyasal ayıraçların ilave edilmesi vasıtasıyla.
  • Kimyasal ürünlerdeki tehlikeleri yeniden gözden geçirmeliyiz.

Gezegenimiz su kirliliği de dahil çok sayıda kirlilikten mustariptir: akuakültür, endüstriyel, elektronik vb. gibi; petro-kimya endüstrisi, güç üretimi, çöp yakma fırını gibi hava kirliliği; kimyasal gübre, tarım ilaçları, elektronik ürünlerdeki ağır metaller gibi toprak kirliliği. Bunlar yalnızca çevresel sorunlar olmayıp, aynı zamanda farklı toksik materyallerle yiyeceklerimize zarar vermektedirler. Tarım ilaçları ve kimyasal gübreler tarım ürünlerinde olduğu gibi kalmaktadır; Et ürünlerindeki antibiyotikler ve hormonlar; İçme suyundaki toksik kimyasallar ve ağır metaller. Tüm bunlar sağlığımızı ciddi bir şekilde tehdit etmektedir.

Bu yüzden, mevcut tarım ekonomi modelimizi yeniden gözden geçirmeliyiz. Aksi taktirde, sonraki nesillere tükenmiş kaynaklar ve toksik bir çevre mirası bırakacağız. Şayet doğal kaynakları herhangi bir kısıtlama olmadan kullanmayı sürdürürsek, doğa her türlü korkunç felaketlerle bizleri geri besleyecektir.

Picture4

Artan gıda talebinden dolayı, insanoğlu topraktan organik maddeyi sınırsız bir şekilde çıkarmıştır. Organik maddeyi toprağa döndürmeye devam etmeyen kimyasal gübrenin icadıyla birlikte, insanlar artık organik gübreyi kullanmıyorlar. Bu da toprakta bozulmalara (degradasyon) ve hatta çölleşmeye yol açmakta
Toprak, organik madde yönünden zayıf olunca ürünlerin sağlığı tabii ki etkilenecektir. Böylece, insanların toprağı ekmek için daha fazla kimyasal gübre ve tarımsal ilaç kullanmaları gerekir. Tıpkı vücudumuzun besin yetersizliğinde veya hastalığa yatkın olduğunda ilaç alma gereksinimi duyduğumuz gibi. Kimyasal gübreler ve tarımsal ilaçlar, gıdalarda çok fazla kullanılmaya devam edebilir, bu kimyasal toksinlerin uzun süreli tüketimiyle vücudumuzda birikecek ve farklı hastalıklara neden olacaktır.

Esasında hepimiz en iyi organik gübre ham maddesinin, organik atık olduğunu unuttuk. Hepimiz organik atığı, uzun zaman boyunca çöp olarak düşündük. Bu, toprağımızı çorak araziye dönüştürmekte ve yeniden kullanılabilir kaynağı israf etmektedir.

Picture3

Piyasada çok sayıda ticari kimyasal gübre bulunmakta.Gübre fiyatları yükselmeye devam ettiği halde, tarımsal üretim ve kalkınma için hala o olmadan yapamıyoruz.Bu, çiftçiler için çaresiz bir durum ve karşı konulamaz bir gerçek. Çiftçiler kimyasal gübre ve organik gübre arasında gidip gelirken üretim verimliliği her zaman en önemli faktör olmaktadır, bu yüzden kimyasal gübreler genellikle ilk tercihleri olmakta.Ancak son dönemlerde çiftçiler yeni bir sorunla karşılaştılar.Aynı miktarda gübre kullanmalarına rağmen, eskisi gibi aynı ürünü artık elde edemiyorlar.Bazı çiftçiler gübre içeriğinden şüphelenmekte, ancak gerçek neden topraklarının organik madde içeriğinden yoksun olmasıdır (sağ taraftaki şekle bakın). Bitkiler de tıpkı insanoğlu gibi, yaşamak için besine ihtiyaç duyarlar.Fakat bitkiler, insanlar gibi büyük besin moleküllerini abzorbe edebilecek derecede ufak parçacıklara ayrıştırmamıza yardımcı olan sindirim sisteminden yoksundurlar.Bu yüzden bitkiler, besin moleküllerini ayrıştırmaları için mikroorganizmalardan veya enzimlerden yardım alma ihtiyacı duyarlar. İyi organik gübreler, güzelce ayrışmış organik maddelerden yapılır, bu yüzden küçük besin molekülleri yönünden zengindirler.Fakat kimyasal gübreler ayrıştırılmamış bileşiklerdendir, bitkileri gübreledikten sonra ve abzorbe etmeden önce mikrobiyal ayrıştırma için beklemek gerekir.Bu hatta kimyasal gübrelerin içindekilerin daha yüksek NPK ve başka besinler ile etiketlenmesi nedeniyledir, ancak bitkiler besinleri kolayca abzorbe edemezler.Çünkü bu, kimyasal gübrelerin çoğu bitkiler tarafından gerekli olan bazı esas eser elementlerden yoksun olmasındandır.

Kompostlamasız (Composting-free) DIY Gübre Makinesinin İşletme Maliyeti

Malzeme: 100kg ham madde elde etme veya satın alma maliyeti, örneğin DIY gübresi genel kullanımını ele alalım:
60kg tavuk gübresi 30 kg yaprak = 5.00 USD
Enzim 3kg CFT DIY Enzim ekleyin (% 2) x 4 .00 USD/kg = 12.00 USD
Güç Tüketim: 0.75 kw x 1.5 saat x 0.22 USD/kwh = 0.24 USD
Yakıt Tüketim: 1kg yakıt (LPG, dizel) x 0.82 USD/kg = 0.82 USD
Ürün 100kg organik gübre alın, fiyatı 0.19 USD/kg

Açıklama: Gelişmiş ülkelerde atık arıtım gideri gerektirmekte, fakat gelişmekte olan ülkelerde hala satılması kayda değerdir.

Compare table of commercial organic fertilizer and CFT DIY fertilizer


Remark: The listed commercial organic fertilizers are only for reference, please apply your local price condition for comparison.

CFT DIY Gübre Makinesinin 4 Avantajı

ØGüvenilir: Yapacağınız tüm işlem girdi ve çıktıyı kontrol etmek

Çiftçilerin ham madde olarak kendi organik atıklarının geri dönüşümü yapmalarını ve herhangi bir kimyasal katkı olmadan onları işlemelerini sağlamak, gübre kullanımını güvenli hale getirecektir.

ØEkonomik: Organik tarım maliyetini azaltır

Ticari organik gübreler üzerindeki etiketler, genellikle ham madde üzerindekilerle karıştırılmaktadır.Bu, çiftçilerin gübre kalitesini belirlemelerini zorlaştırmaktadır.Kar nedeninden dolayı gübrelerini pazarlamaları konusunda gübre üreticileri, fiyatları artırmak için çok farklı bilim ve teknik safhaları kullanmaktadırlar.Esasında, gerçek etkili gübre özüne dönüş en iyi verimsiz olma ve maliyet azaltımı politikasıdır.

ØÇevre Dostu: Atıkların ortadan kaldırılması sorununu çözer

Canlı hayvan endüstrisi çoğu zaman gübreyi nehirlere boşaltır veya çarçur eder, böylece ciddi nehir kirlenmesine ve sağlık sorunlarına neden olur. Şayet bu atıkları geri dönüştürebilirsek, çevre sorunları böylelikle düzelecektir.

ØBitkinlik (verimsiz olma): Toprağın verimliliğini arttırır

Organik gübreler, bitki büyümesinde temel eser elementleri içermektedir, aynı zamanda toprağı harekete geçirme yeteneğine sahiptirler ve bitkilerin besin emme katsayısını geliştirirler.