ภาพรวม

เกษตรกรรม การทำป่าไม้ การประมง สัตว์ปีก และของเสียจากปศุสัตว์ – ของเสียจากการฆ่าสัตว์หรือการเพาะปลูกพืช

 • การเกษตรและพืชสวน: ธัญพืช, ธัญพืช, เห็ด, ผัก, ผลไม้, ปาล์มโอลีฟ, ดอกไม้, ถั่ว, ฯลฯ. —>สารตกค้างของพืช
 • การป่าไม้: การเข้าสู่ระบบป่าแปรรูปไม้, เศษไม้ที่ลอย ฯลฯ. —>สารตกค้างจากป่าไม้
 • ประมง: ปลากุ้งหอยปลาสวยงาม ฯลฯ. —>ของเสียจากการเพาะพันธุ์
 • สัตว์ปีก: ไก่เป็ดนกห่าน ฯลฯ. —>ปุ๋ยคอก
 • ปศุสัตว์: หมูวัววัวแพะแกะม้า, กระต่าย, กวาง ฯลฯ. —>ปุ๋ยคอก

ของเสียจากอุตสาหกรรม – ของเสียจากกิจกรรมทางธุรกิจสำหรับอาหาร ความบันเทิง การบริการ วัฒนธรรม การรักษาโรค เป็นต้น

 • กระบวนการทำอาหาร: ผัก, คุกกี้, เครื่องดื่มแช่แข็ง, เครื่องชงกาแฟ, ชา, นม, ธัญพืช, ธัญพืช, ถั่ว, ฯลฯ. —>สารตกค้างของการประมวลผล
 • โรงฆ่าสัตว์การประมวลผลสดจับกระป๋องแปรรูปเนื้อสัตว์ ฯลฯ. —> ของเสียที่มีหรือไม่มีน้ำมัน (ไขมัน)
 • โรงกลั่นสุรากลั่นไร่องุ่นโรงกลั่นน้ำตาลโรงงานสกัดน้ำมันชีวภาพยา, การทำเหมืองแร่พลังงาน, สวนอุตสาหกรรม ฯลฯ. —>กากเมล็ด Distillers เสียยาตกค้างของสัตว์และพืชเสียครัวกากตะกอน
 • โรงงานกระดาษก๊าซชีวภาพบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ฯลฯ. —>กากตะกอนอินทรีย์ที่ทำจากขนสัตว์และเครื่องหนัง
 • โรงแรม, รีสอร์ท, ร้านอาหาร, ห้องครัวกลาง, โรงพยาบาล, พยาบาล ฯลฯ. —>ผักและผลไม้ของเสียห้องครัวเสียสวน
 • ซูเปอร์มาร์เก็ต, ตลาดขายส่ง, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, ตลาดแบบดั้งเดิม, ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ. —>ผักและผลไม้, อาหารหมดอายุ
 • สวนสัตว์สวนสาธารณะอ่อนหัดถนน, การก่อสร้าง, ตกแต่ง, การผลิตเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ. —>มูลสัตว์เศษอาหารขยะสวน, เศษไม้

ของเสียรายวัน – ของเสียในชีวิตแต่ละวัน อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ

 • องค์กรเอกชน, หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมรัฐบาลท้องถิ่น ฯลฯ. —> ผักและผลไม้เสียครัวเสียสวน
 • กองทัพเรือ, ท่าเรือ, หน่วยงานป้องกัน, โรงเรียนทหาร ฯลฯ. —>ผักและผลไม้เสียครัวเสียสวน
 • ชุมชนพาร์ทเมนท์, บ้าน, อาคาร, หมู่บ้าน ฯลฯ. —>ผักและผลไม้เสียครัวเสียสวน
 • โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยมวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย, สถาบันการศึกษา, โรงเรียนอนุบาล, ฯลฯ. —>ผักและผลไม้เสียครัวเสียสวน
 • เรือนจำศูนย์กักกัน ฯลฯ. —>ผักและผลไม้เสียครัวเสียสวน

Global Organic Waste Estimate Table

State of Organic Waste

CategoryItemUnitUSACanadaU.K.GermanyFreanceItalyAustrilia
DailyPopulation317,408,01535,540,41964,105,65480,781,00066,019,00060,780,37723,622,400
Total AmountTon158,704,00817,770,21032,052,82740,390,50033,009,50030,390,18911,811,200
AgricultureCerealsTon356,961,85050,066,68019,515,00044,942,30070,981,61019,045,55943,371,698
Fiber cropsTon3,598,00028,50013,825053,4001,700973,497
FruitTon26,548,859706,076371,7302,567,1647,754,17313,889,2193,243,725
SeedcakeTon70,019,30613,507,6581,560,6602,935,2264,201,487474,9283,027,028
Oil cropsTon17,566,8826,977,916986,3601,865,4462,793,390845,3171,636,170
BeansTon2,357,1344,726,760565,000240,300884,653158,8023,892,522
Roots & tubersTon20,368,6584,590,2964,553,00010,665,6006,340,8071,602,7591,330,186
NutsTon1,547,47016,00054,349242,747177,612
VegetablesTon35,947,7202,356,5652,260,7403,820,7215,636,95212,297,6451,973,014
Total AmountTon106,983,17616,592,0905,965,26313,410,55119,740,1649,711,73511,925,090
ForestryRoundwoodTon332,909,000151,978,16410,119,54752,338,13052,370,6527,744,46328,504,000
SawmillsTon64,946,00040,564,0433,409,40021,081,3008,067,2741,370,0004,400,000
Total AmountTon39,785,50019,254,2211,352,8957,341,9436,043,793911,4463,290,400
FisheriesCaptureTon5,128,381814,946631,442207,500425,694200,816157,467
AquacultureTon420,024173,452203,03726,280204,860162,61880,004
Total AmountTon554,84198,84083,44823,37863,05536,34323,747
LivestockCattleTon90,768,50012,215,0009,900,00012,482,38919,008,9906,440,36128,418,422
PigTon64,775,00012,879,0004,885,00027,690,10013,487,5888,661,5002,098,147
PoultryTon2,960,700173,230155,320136,308204,935165,000103,301
Sheep & goatsTon8,227,000917,00032,301,0001,819,8008,773,3167,975,60078,271,551
Total AmountTon1,042,844,524143,330,508117,793,773157,230,993219,584,84878,289,531326,807,929
IndustrialBeerTon22,931,4001,925,5004,204,9008,850,2661,900,0001,279,1001,735,000
Edible OilTon9,395,900282,700127,4001,091,400583,200991,60041,950
Raw sugarTon8,179,000133,0001,124,0004,596,2324,097,000372,0003,733,000
WineTon2,820,00057,0001,500528,5155,286,4144,089,0001,155,000
PulpTon49,519,53017,189,000224,0002,636,0002,755,685578,9361,431,000
FibreboardTon8,131,0001,290,000788,0005,062,8701,070,610730,000459,000
Total AmountTon20,195,3664,175,4401,293,9604,553,0573,138,5821,608,1271,710,990
TreatmentTreatment CostUSD/Ton60758082907040
Total CostUSD/Year82,144,044,79815,091,598,08912,683,373,21618,281,934,64425,342,194,7848,502,600,22014,222,774,258
FertilizerTotal AmountTon19,298,4492,613,7551,801,0002,594,3273,968,0001,432,6422,279,590
Total CostUSD/Year6,754,457,150914,814,250630,350,000908,014,4501,388,800,000501,424,700797,856,500
Remark for Waste Volume Estimatation
Daily: 1.5kg per day for single person (including kitchen waste and food waste)
Agriculture, forestry, fisheries: Waste volume estimately counted from 20% of product
Livestock: cattle 30kg/day, pig 2kg/day, sheep 0.5kg/day, poultry 0.15kg/day
Industrial: Waste volume estimately counted from 20% of product