เรายังคงจะไว้ใจสารเคมีเหรอ

  • ผ่านการใช้ปุ๋ยเคมีมากมายเพื่อเร่งและเพิ่มพืชผลในการให้อาหาร
  • ผ่านการใช้สารปรุงแต่งเคมีมากมายเพื่อปรับปรุงรสชาติอาหารและสำรองไว้
  • ผ่านการเพิ่มสารที่ใช้ทำตัวปฏิกิริยาเคมีเพื่อทำให้น้ำดื่มบริสุทธิ์ได้เหมือนกับมลภาวะแวดล้อม
  • เราควรพิจารณาอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเสียใหม่

โลกของเรากำลังทรมานจากมลพิษหลากหลาย รวมถึงมลพิษทางน้ำ เช่น การเพาะเลี้ยงในน้ำ อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น มลพิษทางอากาศ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลียม การสร้างพลังงานไฟฟ้า การเผาเป็นเถ้า เป็นต้น มลพิษทางดิน เช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง โลหะหนักจากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นอันตรายต่ออาหารการกินของเราที่มีสิ่งเป็นพิษหลากหลายอยู่ เช่น ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ยาปฏิชีวนะและฮอร์โมนจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์ โลหะหนักและน้ำดื่มที่มีสารเคมีเป็นพิษ สิ่งเหล่านี้จัดการกับสุขภาพของเรา

ดังนั้น เราต้องพิจารณาโมเดลทางเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันของเราเสียใหม่ ไม่เช่นนั้น เราจะปล่อยให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษและผลาญทรัพยากรที่ควรจะเป็นของคนรุ่นหลัง ถ้าเรายังคงใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่มีข้อจำกัด ธรรมชาติก็จะเอาคืนด้วยภัยพิบัติที่ร้ายแรงทุกชนิด

Picture4

เนื่องจากมีความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น มนุษย์จึงสกัดอินทรียวัตถุจากดินอย่างไม่มีขีดจำกัด เชื่อมโยงกับการคิดค้นปุ๋ยเคมี คนจึงใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้ไม่นาน ซึ่งทำให้การกลับมาใช้อินทรียวัตถุกับดินหายไปด้วย เป็นผลให้ดินเสื่อม และยังแปรสภาพเป็นทะเลทรายอีกด้วย
หากดินขาดอินทรีย์วัตถุ สุขภาพของพืชผลจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน ดังนั้น มนุษย์จึงต้องใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงในการเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับที่เราต้องการยารักษาโรค เมื่อร่างกายเราขาดสารอาหารและรู้สึกไวต่อโรค การใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงมากเกินไปอาจทำให้ตกค้างในอาหาร การบริโภคพิษจากสารเคมีในระยะยาวจะเข้าไปสะสมในร่างกายของเรา และเป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ

ความจริงแล้ว เราลืมวัตถุดิบที่ดีที่สุดของปุ๋ยอินทรีย์ นั่นก็คือ ของเสียอินทรีย์ เราทั้งหมดคิดว่า ของเสียอินทรีย์เป็นขยะมานาน นี่ทำให้ดินของเรากลายเป็นสิ่งไร้ค่าและทำลายทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ได้

Picture3

มีปุ๋ยเคมีทางการค้าหลายตัวที่ขายในตลาด แม้ว่าราคาของปุ๋ยจะขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราก็ยังไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่มีปุ๋ยสำหรับการผลิตและพัฒนาทางการเกษตร และถือเป็นสถานการณ์ที่ช่วยไม่ได้และเป็นความจริงที่เลี่ยงไม่ได้สำหรับเกษตรกร ในขณะที่เกษตรกรกำลังตัดสินใจระหว่างปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์ ประสิทธิภาพการผลิตถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเสมอ ดังนั้น ปุ๋ยเคมีจึงมักจะเป็นทางเลือกแรก แต่เมื่อไม่นานมานี้ เกษตรกรได้เผชิญกับปัญหาใหม่ แม้ว่าพวกเขาจะใช้ปุ๋ยในปริมาณเท่าเดิม แต่พวกเขาไม่สามารถมีการผลิตได้เหมือนแต่ก่อน เกษตรกรบางรายสงสัยเรื่องสารในปุ๋ย แต่เหตุผลที่แท้จริง คือ ที่ดินของพวกเขาขาดส่วนผสมของอินทรียวัตถุ (ดูภาพประกอบด้านขวา) พืชก็เหมือนมนุษย์ ต้องการสารอาหารเพื่อมีชีวิตอยู่ แต่พืชไม่มีระบบย่อยอาหารเหมือนมนุษย์ ซึ่งช่วยให้เราย่อยโมเลกุลขนาดใหญ่ของสารอาหารให้มีอนุภาคเล็กพอที่จะดูดซึมได้ ดังนั้น พืชจึงต้องการความช่วยเหลือจากจุลินทรีย์หรือเอนไซม์ เพื่อย่อยโมเลกุลของสารอาหาร ปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีทำจากอินทรียวัตถุที่ย่อยสลายได้ดี ดังนั้น พืชจึงอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม ปุ๋ยเคมีทำมาจากส่วนผสมที่ไม่เน่าเปื่อย ดังนั้น หลังจากที่ให้ปุ๋ยแล้ว พืชต้องรอการย่อยด้วยจุลินทรีย์ ก่อนที่จะสามารถดูดซึมได้ นี่เป็นสาเหตุว่า ถึงแม้ส่วนผสมของปุ๋ยเคมีจะระบุไว้บนป้ายว่ามี NPK สูงกว่าสารอาหารอื่น ๆ แต่พืชก็ไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้ง่าย เป็นเพราะปุ๋ยเคมีขาดสารอาหารที่จำเป็นแต่มีอยู่น้อยที่พืชต้องการ

ต้นทุนการปฏิบัติการของเครื่องทำปุ๋ยด้วยตัวเองแบบปลอดการหมักปุ๋ย

วัสดุ: ต้นทุนสำหรับการซื้อหรือได้วัตถุดิบ 100 กก. ให้ใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเองที่ใช้ทั่วไป เช่น ขี้ไก่
60 กก. ใบไม้ 30 กก. = 5.00 ดอลล่าร์
เอนไซม์ เติมเอนไซม์ CFT ที่ทำขึ้นเอง (2%) x 4.00 ดอลล่าร์ต่อกก.= 12.00 ดอลล่าร์
กำลังไฟ ใช้ 0.75 กิโลวัตต์ x 1.5 ชั่วโมง x 0.22 ดอลล่าร์ต่อกิโลวัตต์= 0.24 ดอลล่าร์
เชื้อเพลิง ใช้เชื้อเพลิง 1 กก. (ก๊าซแอลพีจี น้ำมันดีเซล) x 0.82 ดอลล่าร์ต่อกก.= 0.82 ดอลล่าร์
ผลิตภัณฑ์ ได้ปุ๋ยอินทรีย์ 100 กก. ราคา 0.19 ดอลล่าร์ต่อกก.

หมายเหตุ: ต้องมีต้นทุนการบำบัดของเสียในประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ก็ยังคงมีราคาเมื่อขายให้กับประเทศที่กำลังพัฒนา

ตารางเปรียบเทียบปุ๋ยอินทรีย์ทางการค้ากับปุ๋ย CFT ที่ทำขึ้นเอง


หมายเหตุ: ปุ๋ยอินทรีย์ทางการค้าที่อยู่ในรายการเป็นเพียงการอ้างอิง กรุณาใส่ราคาท้องถิ่นของคุณเพื่อการเปรียบเทียบ

ประโยชน์ 4 ข้อของเครื่องทำปุ๋ย CFT ด้วยตัวเอง

Øความปลอดภัย: คุณสามารถควบคุมทุกอย่างตั้งแต่การป้อนเข้าจนถึงผลลัพธ์ที่ออกมา

โดยการให้เกษตรกรนำของเสียอินทรีย์ของพวกเขากลับมาใช้เป็นวัตถุดิบ และเข้ากระบวนการโดยไม่ต้องเพิ่มสารเคมี จะทำให้มีความเชื่อมั่นในการใช้ปุ๋ย

Øเศรษฐศาสตร์: ลดต้นทุนเกษตรอินทรีย์

ป้ายบนปุ๋ยอินทรีย์ทางการค้ามักจะสับสนเกี่ยวกับวัตถุดิบ ทำให้เกษตรกรระบุคุณภาพของปุ๋ยได้ยาก เนื่องจากเหตุผลเรื่องผลกำไร ผู้ผลิตปุ๋ยได้ใช้ข้อความทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคหลายอย่างในการทำการตลาดปุ๋ยของพวกเขา เพื่อเพิ่มราคา แต่ความจริงแล้ว การกลับไปให้ความสำคัญของประสิทธิภาพที่แท้จริงของปุ๋ย เป็นนโยบายที่ดีที่สุดในเรื่องของประสิทธิภาพและการลดต้นทุน

Øเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: แก้ปัญหาการกำจัดของเสีย

อุตสาหกรรมด้านปศุสัตว์มักจะปล่อยมูลสัตว์ลงสู่แม่น้ำหรือทิ้ง ซึ่งเป็นก่อให้เกิดมลพิษในแม่น้ำและปัญหาด้านสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้าเราสามารถทำให้การนำของเสียเหล่านี้กลับมาใช้ได้ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมก็จะได้รับการแก้ไข

Øประสิทธิภาพ: ปรับปรุงสภาพดิน

ปุ๋ยอินทรีย์มีแร่ธาตุที่พบน้อยแต่จำเป็นสำหรับการเติบโตของพืช และยังมีความสามารถในการกระตุ้นดิน และปรับปรุงระดับการดูดซึมสารอาหารของพืช