Yes-Sun
Yes-Sun
ประเภทของอุปกรณ์ CFT

ระบบหมักฟรีสี่ชนิด。

ศึกษาเพิ่มเติม


อุปกรณ์เพื่อการพาณิชย์

ดวงอาทิตย์ – 500L: ฟังก์ชัน กระบวนการ และการดำเนินงาน。

ศึกษาเพิ่มเติม

Yes-Sun

Yes-Sun
อุปกรณ์มาตรฐาน

ดวงอาทิตย์ – 1500L: ฟังก์ชัน กระบวนการ และ operation。

ศึกษาเพิ่มเติม


อุปกรณ์ชนิดประหยัด

ฟังก์ชันและการรักษากระบวนการของซัน 5000L。

ศึกษาเพิ่มเติม

Yes-Sun

Yes-Sun
เครื่องทำปุ๋ยด้วยตัวเอง

ขั้นตอนการปฏิบัติการของเครื่องทำปุ๋ยด้วยตนเองแบบปลอดการหมักปุ๋ย。

ศึกษาเพิ่มเติม
เรียนรู้กระบวนการดำเนินงาน